Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde ağızdaki tüm yumuşak dokuların (dil, yanak, dudak, tükürük bezleri vb.), dişlerin, çene ve çene ekleminin her türlü hastalığının teşhisi ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Uygulanacak tedavinin şekline ve hastanın durumuna göre planlanan cerrahi işlemler lokal anestezi, bilinçli sedasyon veya genel anestezi altında yapılabilmektedir.