Diş Dolgusu Neden Yapılır?

Çatlamış veya çürümüş dişlerin; estetik görünümünü ve çiğneme fonksiyonunu tekrar yerine getirebilmek amacıyla temizlenip özel materyaller ile doldurulması işlemidir. Daha önceden yapılan dolgunun düşmesi, yerinden oynaması, aşınması veya tekrar çürüme belirtileri göstermesi durumunda da dolgu tekrarlanmalıdır.

Diş Dolgusu Nasıl Yapılır?

Diş hekimi dolguyu yapmadan önce dolgu yapılacak olan diş bölgesine lokal anestezi uygular. Böylece işlem esnasında hasta ağrı ve acı hissetmez. Çürük diş dokusu aletler ile mekanik olarak temizlenir. Temizleme sonucunda oluşan boşluk, dolgu malzemeleriyle doldurulur ve dişin sağlıklı görüntüsü geri kazandırılır. Dişte oluşan çürük veya kırık; dişin beslenmesini ve canlılığını sağlayan en iç kısmında bulunan pulpa dokusuna ulaşmadıysa dolgu işlemi ile diş kurtarılabilir. Ancak dişin temizlenmesi esnasında pulpa dokusuna ulaşılırsa kuafaj veya kanal tedavisi gereksinimi duyulabilir.

Diş Dolgusu Çeşitleri Nelerdir?

Amalgam Dolgu (Siyah Dolgu):

Dünya çapında 150 yıldan fazla süredir kullanılan dolgu çeşididir. Dental amalgam; sıvı civa ve gümüş, kalay, bakır içerikli toz halindeki bir alaşımdan oluşan metal karışımdır. % 50’si civa elementi içeriklidir. Gümüş dolgular olarak da bilinmektedir. Amalgam dolgu diğer kompozit dolgular (beyaz dolgu) gibi kimyasal olarak değil mekanik olarak dişe tutunmaktadır. Bu da dişin çürük dokusu temizlendikten sonra dişte amalgam dolgunun tutunabilmesi için fazladan aşındırma yapmayı gerektirir. Yapılması esnasında hastaya ve hekime herhangi bir zararı olmasa da sökülmesi esnasında çıkan hava partikülleri civa içeridiği için solunması hem hekim hem hasta için olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Gerekmediği sürece amalgam dolguları çıkartıp, beyaz dolguya dönüştürmek tavsiye edilmemektedir.

Kompozit Dolgu (Beyaz Dolgu):

Silikon Dioksit parçacıkları içeren diş rengindeki dolgu materyalidir. 1960’lardan bu yana materyalin özellikleri geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Ön ve arka bölgelerdeki dişlerde güvenle kullanılabilir. Çiğneme kuvvetlerine dayanıklı, az aşınan ve estetik görünümü oldukça başarılı olan bu dolgular günümüzde dolgu tedavilerinin vazgeçilmezidir. Kompozit dolgular dişe kimyasal ajan kullanılarak bağlanırlar. Amalgam dolgular gibi fazladan boşluk açılmasına gerek yoktur. Yalnızca çürük dişlerin tedavisinde değil, dişlerin rengini ve şeklini değiştirmek için de kullanılabilirler.

Diş Dolgusu Ne Kadar Sürede Yapılır?

Dolgu yapılacak dişin yerine, çürüğün ve dişin büyüklüğüne, anestezinin etki etme süresine ve hastanın tedavi esnasındaki durumuna bağlı olarak bu süre tamamen değişkenlik gösterir. Ortalama olarak 30-90 dakika arasında işlem tamamlanabilmektedir.

Diş Dolgu Ücretleri Ne Kadardır?

Dolgu yapılacak dişin durumuna, büyüklüğüne ve kullanılan malzemeye göre ücretlendirmeler değişmektedir. Dolgu ücretleri 250 TL ile 500 TL arasında değişkenlik gösterir.

Diş Dolgusunun Ömrü Ne Kadardır?

Bu soruya kesin bir cevap vermek zordur. Eğer çürük iyi temizlenmiş ve dolgu işlemi doğru yapılmış ise yapılan işlem yıllar süren bir başarı getirebilmektedir. Dolgu yapılan dişin geçmişteki durumu, hastanın ağız hijyenine gösterdiği özen ve kullanılan malzeme kalitesi bu süreyi belirler. Başarılı bir dolgu ve temiz kullanım sonucunda yapılan dolgular yıllar boyunca rahatsızlık vermeden ağızda kalabilir.