Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ve Horlama Apareyi

Uyku esnasında üst solunum yolunun orofaringeal kısmının çökmesi ve tamamen tıkanması (obstrüksiyon) ve bu sıradaki bir diyaframik eforun (solunum eforu) varlığı ile birlikte en az 10 sn veya daha uzun süreli tekrarlayan apnelerden (üst solunum yolunda hava akımı geçişinin durması) meydana gelen bir hastalıktır.

Son zamanlarda yapılan epidemiyolojik araştırmalara göre; yetişkin popülasyonun çoğunluğu  OSA’dan etkilenmektedir. Oral cihaz tedavisi (OA) özellikle hafif OSA’lı hastalara gittikçe artan öneriye sahiptir.

Çeşitli toplumlarda %1-5 arasında değişmektedir.

Erkeklerde %4, kadınlarda %2 oranında görülmektedir.

En yüksek prevalansın erkeklerde ve 40-65 yaş grubunda olduğu ve 65 yaşından sonra prevalansın azaldığı görülmüştür.

Komplikasyonlar ve riskler:

 • Obezite/diyabet
 • Siyah ırk
 • Boyun çevresinin baylarda 43cm. bayanlarda 38cm. üstü
 • Hipertansiyon
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Akut MI
 • İlişkili hastalıklar
 • Sedatif-hipnotik ilaç kullanımı
 • Alkol-sigara kullanımı
 • Ailesel hikaye
 • Ani ölüm sendromu
 • Bruksizm
 • Hafıza ve algı problemleri
 • Motorlu taşıt kazaları
 • Ve daha birçok… 

Tanı:

 • Uyku çalışmaları zaman alıcı, özel ekip ve cihaz gerektiren çalışmalardır.
 • Emek ve maliyetinin yüksek oluşunun yanında, uyku laboratuvarı imkanlarının kısıtlı olduğu ülkelerde bu merkezlere refere edilecek vakaların belirlenmesinde klinik tanının önemi büyüktür.
 • Aşırı kilolu
 • Kısa, kalın ve geniş boyunlu
 • Kuvvetli çiğneme kas yapısına sahip
 • Orta yaşlı
 • Sigara ve alkol kullanan hastalarda OSAS riski mevcuttur.

Semptomlar:

1.Horlama:

 • OSAS’li hastaların değişmez bir semptomudur.
 • Uyku boyunca solunum yolu boşluğunun orofaringeal bölgesindeki, anatomik yumuşak dokuların gevşemesi nedeniyle meydana gelen hava yolu daralması, hava akımı hızını arttırır.
 • Dar bir pasajdan hızla geçen hava; üst solunum yolunun desteksiz dokularını titreterek gürültülü sesler ortaya çıkarır.
 • Horlama ile ortaya çıkan gürültünün 85 dB’yi, yani kulakların korunmasının tavsiye edildiği sınırı geçebildiği bildirilmiştir.

2.Tanıklı apne: 

 • OSAS’li hastaların eşleri veya yakınları gürültülü ve düzensiz horlamanın aralıklarla kesildiğini, ağız ve burunda solunumun durduğunu, bu sırada göğüs ve karın hareketlerinin paradoksal olarak devam ettiğini tanımlayabilirler.

3.Gündüz aşırı uyku hali:

 • Uyku bölünmeleri
 • Özellikle aşırı dereceli OSAS’li hastalar için önemli bir belirleyicidir.
 • Trafik kazaları
 • 2-7 kat

Tedavi:

 • Kilo kaybı
 • Alkol ve sigara tüketiminin azaltılması
 • Yan uyuma
 • Egzersisler
 • Pozisyonel tedavi (yan yatma ve başın 30-60 derece yükseltilmesi)       
 • Ağız içi apareyler (horlama apareyi)
 • CPAP (cihaz)

Horlama Apareyi:

 • Tanı konulmuş hastalarda gece uyurken takması için, hastanın ağzına özel hazırlanan alt ve üst dişleri içine alan bir apareydir.
 • Tedavi başarısı %98’dir.
 • Kliniğimizde hastalarımıza bu hizmeti vermekteyiz.